1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis


1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis
1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkborneolis

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.